امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:51:41 PM 1398 / 07 / 23
 

امور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول امور دانشجویی

خانم دکتر مهتاب کرمی

  تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 و سه شنبه 30/12 الی 14

55548883 - 031و 55540021-031 داخلی 684

اهداف و وظایف مسئول امور دانشجویی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر