حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:20:02 AM 1396 / 06 / 31
 

امور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول امور دانشجویی

خانم دکتر مهتاب کرمی

  تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 و سه شنبه 30/12 الی 14

55548883 - 031و 55540021-031 داخلی 684

اهداف و وظایف مسئول امور دانشجویی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر