سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:58:12 AM 1401 / 09 / 17
 

معرفی رابط آموزش کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

سرکار خانم فاطمه سادات حسینی

مدرک تحصیلی: لیسانس

عنوان پست سازمانی: مهندسی سخت افزار
نوع استخدام: شرکتی
 

تماس با  رابط آموزشی : 

تلفن دانشکده پیراپزشکی :    55589021- 031   -  داخلی 3444

آدرس الکترونیکی : http://paramedicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی:    paramedicine_at_kaums.ac.ir 

 

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده  پیراپزشکی کدپستی 111/87155

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر