امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:20:47 PM 1398 / 04 / 30
 

معرفی رابط آموزش کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

منصوره عرفان

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

عنوان پست سازمانی: کتابدار
نوع استخدام: رسمی

تماس با  رابط آموزشی : 

تلفن دانشکده پیراپزشکی :    55548883- 031   -  داخلی 626

آدرس الکترونیکی : http://paramedicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی:    paramedicine_at_kaums.ac.ir   

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده  پیراپزشکی کدپستی 111/87155

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر