امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:59:30 AM 1398 / 11 / 03
 

برنامه هفتگی ترم دوم رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی95/94 (ترم دوم )

                 ساعت       ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

6-4

شنبه

 

ساختمان داده ها  و برنامه نویسی 1    مدیکال انفورماتیک

ساختمان داده ها  و برنامه نویسی 1مدیکال انفورماتیک

فن اوری اطلاعات سلامت 1

                      مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

 

 

آمار حیاتی استنباطی

                 کلاس 103

عوامل بیماریزاو بیماریهای عفونی  

                کلاس 103

مدیریت اطلاعات سلامت 2

   ساعت 8-6       کلاس 103

دوشنبه

 

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت کلاس 105

زبان اختصاصیHIM1

        آمفی تئاتر ابن سینا

ادبیات فارسی

ساعت 4-1    کلاس 105

*******

سه شنبه

 

زبان اختصاصی IT1

                  کلاس 103

عوامل بیماریزاو بیماریهای عفونی

(نیمه دوم ترم )

        آمفی تئاتر ابن سینا

فن اوری اطلاعات سلامت 1

                          مرکز کامپیوتر

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر