امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:02:29 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 93 در نیمسال دوم سال تحصیلی95/94 (ترم چهارم )

                 ساعت       ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

6-4

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

سیستم های رایج طبقه بندی 2

           مدیکال انفورماتیک         

سیستم های رایج طبقه بندی 2

                           مدیکال انفورماتیک         

 

آشنایی با منابع اسلامی

                 کلاس 106

دوشنبه

زبان اختصاصیHIM2

                    کلاس101            

فن اوری اطلاعات سلامت 3

                    مرکز کامپیوتر

 

بیماری شناسی اختصاصی 2

کلاس 102

سه شنبه

فن اوری اطلاعات سلامت 3

                  کلاس 102

روش تحقیق    ساعت 13-10

                   کلاس 102

اخلاق اسلامی

             کلاس 106

 

چهارشنبه

 

زبان اختصاصی IT2

                  کلاس 103

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر