امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:40:54 AM 1398 / 09 / 02
 

برنامه هفتگی ترم هفتم رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی مهر92 در نیمسال اول سال تحصیلی96/95 (ترم هفتم)

                  ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی در عرصه1

کار آموزی در عرصه 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر