امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:25:22 PM 1398 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 91 در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 (ترم چهارم )

           ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

4-2

 

6-4

شنبه

 

 

 

کارآموزی در عرصه

 

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

یکشنبه

 

دوشنبه

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنج شنبه


* بر اساس نامه رئیس محترم امور هیات علمی ،دانشجویانی که در مقاطع قبلی درس جمعیت شناسی و تنظیم خانواده را گذرانده اند در مقطع فعلی نیز ملزم به گذراندن درس دانش خانوده و جمعیت می باشند.

برنامه هفتگی درس دانش خانوده و جمعیت متعاقباً اعلام می گردد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر