امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:06:48 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم ششم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 92 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم ششم)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

مدیریت در بیهوشی

            کلاس 103

اصول مراقبت های ویژه

              کلاس 103

اصول مراقبت های ویژه

             کلاس 103

کاراموزی مراقبتهای ویژه

یکشنبه

اخلاق حرفه ای

                    کلاس 102

نیمه اول

فوریت های پزشکی

                  کلاس 102

فوریت های پزشکی(عملی )

         پراتیک هوشبری

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران    ساعت 8-6

            کلاس 106

دوشنبه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

روش بیهوشی 3

                  کلاس 101

 

سه شنبه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

 

چهارشنبه

مراقبت پس از بیهوشی

   آمفی تئاتر ابن سینا

روش بیهوشی 3

       آمفی تئاتر ابن سینا

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر