امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:39:55 AM 1398 / 09 / 02
 

برنامه هفتگی ترم چهارم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 93 در نیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم چهارم)

           ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

 

یکشنبه

کار آموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

کار آموزی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

 

دوشنبه

روش بیهوشی 1

                   کلاس 103

************

روش بیهوشی 1

                 کلاس 103

 

سه شنبه

فیزیوپاتولوژی

                     کلاس 105       

داروشناسی اختصاصی

                     کلاس 105       

داروشناسی اختصاصی

                 کلاس 101

 

چهارشنبه

روش بیهوشی 1

                     کلاس 102

فیزیوپاتولوژی

              کلاس 102 

خون شناسی و انتقال خون

                کلاس 103

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

توجه : ساعت درس تربیت بدنی 2 طبق برنامه تنظیمی گروه تربیت بدنی

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر