سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:21:36 AM 1399 / 04 / 26
 

برنامه هفتگی ترم دوم رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم دوم)

           ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

 

اندیشه اسلامی 1

    آمفی تناتر ابن سینا

 

یکشنبه

فیزیولوژی 2

                          کلاس 101

اصول بیهوشی

                  کلاس 101

بیوشیمی

                     کلاس 102

 

دوشنبه

اصول بیهوشی  

               پراتیک هوشبری

اصول بیهوشی

                     کلاس 102

آناتومی 2

                    کلاس 102

 

سه شنبه

کارآموزی پرستاری

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی پرستاری

طبق برنامه تنظیمی گروه

اخلاق اسلامی

                     کلاس 106

زبان عمومی انگلیسی

                  کلاس 103

چهارشنبه

کارآموزی پرستاری

 طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی پرستاری

طبق برنامه تنظیمی گروه

زبان عمومی انگلیسی

                     کلاس 103

ایمونولوژی

                  کلاس 103

پنج شنبه

******** *********

 

 

 

 

 

 

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر