امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:40:38 PM 1398 / 07 / 23
 
 
برنامه کارآموزی رشته فن آوری اطلاعت سلامت در نیمسال اول 99-98
 

            آخرین تاریخ ویرایش: 98/6/16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر