سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:47:59 PM 1399 / 04 / 16
 
 
برنامه کارآموزی رشته فن آوری اطلاعت سلامت در نیمسال اول 99-98
 

            آخرین تاریخ ویرایش: 98/6/16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر