سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:04:16 AM 1401 / 09 / 17
 

تماس با کارگزینی

55548883، 031- داخلی:3444

آدرس الکترونیکی http://paramedicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: paramedicine_at_kaums.ac.ir   

آدرس پستی: کاشان- بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده پیراپزشکی کد پستی 111/87155

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر