سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:57:04 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی (خانم نسرین رباط میلی)

عنوان پایان نامه :

بررسی میزان دوز دریافتی لنف نودهای سوپراکلاو و بافت نرمال در پرتو درمانی پستان پس از جراحی بوسیله تکنیک درمانی ترکیب فوتون و الکترون

اساتید راهنما :

آقای دکتر مهران محسنی

آقای دکترفتح الله محقق

اساتید مشاور :

آقای دکترمحمدرضا بیاتیانی

خانم دکتر فاطمه سیف

اساتید داور:

 آقای دکترحبیب الله مرادی

آقای دکترباقر فرهود

دانشجو:

نسرین رباط میلی

تاریخ برگزاری : یک شنبه             تاریخ   97/10/16            ساعت : 12:30

محل برگزاری:آمفی تئاترابن سینا-دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 13:29 -  روز  : دو شنبه  - 10 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :547

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: