امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:12:11 AM 1398 / 06 / 03
 
   
      

 
اخبار دانشکده

دکتر مهدیان

آقای دکتر مهرداد مهدیان، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی به عنوان پژوهشگر برتر مدیریت شهری شناخته شد.

آقای دکتر مهرداد مهدیان از طرف مرکز پژوهش های کاربردی و مطالعات راهبردی شورای شهر کاشان به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شد. شایان ذکر است که مرکز پژوهش های کاربردی و مطالعات راهبردی شورای شهر کاشان با هدف شناسایی دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه مدیریت شهری و تعامل پویا با پژوهشگران و صاحب نظران با هدف بهبود اثربخشی و کارایی تصمیمات و مدیریت فعالیت های پژوهشی و علمی مجموعه مدیرت شهری شروع به فعالیت نموده است. به منظور تکریم پدیدآوران آثار پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری، این مرکز اقدام به فراخوان و گردآوری آثار مذکور نموده بود که مراسمی که در تاریخ 97/10/22 در سالن قریب دانشکده پزشکی برگزار گردید از پژوهشگران برتر این حوزه تقدیر به عمل آمد.

ساعت : 11:33 -  روز  : سه شنبه  - 25 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :200

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: