امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:11:19 PM 1398 / 06 / 02
 
   
      

 
اخبار دانشکده

دهمین کنفرانس آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 97/10/25 ساعت 13 با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

 پیرو مجموعه جلسات هم اندیشی آموزشی اعضای محترم هیأت علمی، آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده، سرپرست دانشکده پیراپزشکی موضوع نظام ارزیابی فراگیران را ارائه نمودند.

اهمیت سیستم ارزیابی، انواع ابزارهای ارزیابی، انواع آزمونها، خصوصیات یک آزمون استاندارد و روایی و پایایی آزمونها و... از مباحث مطرح شده در این جلسه بود. در ادامه اعضاء هیئت علمی دانشکده نیز نظرات خود را پیرامون مبحث مورد نظر بیان نمودند.

 

جلسات هم اندیشی اعضای هیئت علمی

ساعت : 10:1 -  روز  : چهار شنبه  - 26 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :204

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: