سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:40:20 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برنامه کارآموزی

قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 98/97

زمان شروع روتیشن دوم کارآموزی ، شنبه مورخ 11/12/97 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی ، الزامی است و دانشجویان بایستی راس ساعت مقرر در فیلدهای مربوطه حضور یابند و غیبت دانشجو همراه با کسر از نمره امتحان کارآموزی خواهد بود . برنامه روتیشن دوم کارآموزی( روتیشن های سوم و چهارم متعاقبا" اعلام می گردد )به شرح ذیل می باشد.

                                                                    

برنامه روتیشن دوم کارآموزی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 98-97

 

ساعت : 10:25 -  روز  : دو شنبه  - 6 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :389

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: