امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:10:27 PM 1398 / 02 / 30
 
   
      

 
اخبار دانشکده

برنامه کارآموزی

قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 98/97

زمان شروع روتیشن دوم کارآموزی ، شنبه مورخ 11/12/97 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی ، الزامی است و دانشجویان بایستی راس ساعت مقرر در فیلدهای مربوطه حضور یابند و غیبت دانشجو همراه با کسر از نمره امتحان کارآموزی خواهد بود . برنامه روتیشن دوم کارآموزی( روتیشن های سوم و چهارم متعاقبا" اعلام می گردد )به شرح ذیل می باشد.

                                                                    

برنامه روتیشن دوم کارآموزی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 98-97

 

ساعت : 10:25 -  روز  : دو شنبه  - 6 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :102

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: