امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:01:59 AM 1398 / 04 / 27
 
   
      

 
اخبار دانشکده

کسب رتبه اول فرایند عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، سرکار خانم دکتر زهرا میدانی و همکاران در جشنواره کشوری شهید مطهری سال 1397

عنوان فرایند:

طراحی و استقرار"کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند" در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

مجریان فرایند:دکتر زهرا میدانی، دکتر داود خیرخواه، دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر فخرالسادات میرحسینی، دکتر محمدرضا شریف، غلامعباس موسوی، دکتر ابراهیم کوچکی، دکتر فاطمه رنگرز جدی، دکتر مهرداد فرزندی پور

همکاران فرایند: دکتر احسان نبوتی، دکتر سید احمد حسینی، دکتر عباس تقوی اردکانی، دکتر اکبر علی اصغر زاده، نگین بنار، دکتر احمد طالبیان، دکتر مهران شریفی، دکتر علی محمد شکیبا، دکتر بابک سلطانی، موسی طایی، سحر زارع، زهرا ناظمی بیدگلی،حسین دلخواه، مهدی سپهرنژاد، مقداد راحتی،دکتر مرتضی سلیمیان،دکتر منصوره مومن هروی،دکتر زیچهر وکیلی،مریم نزادی، محسن میری، دکتر مهدی حا ج جعفری، اکرم واحدی، حسین قطان،منیره صادقی جبلی، زهرا بلندی، حسن کوشا، ناهید آقاباقری، دکتر امیرحسن متینی

مدت اجرای فرایند: این فرایند از سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنان ادامه دارد.

خلاصه فرایند:

در گذشته، اولین تعهد و مسئولیت پزشکان، حفظ جان بیماران و وارد نکردن آسیب به آنها محسوب می شد؛ اما امروزه با توسعه مفهوم تعهد حرفه ای (Medical Professionalism) نه تنها مقوله کیفیت مراقبت و ارائه مراقبت استاندارد، بلکه سنجش نتایج و استفاده صحیح و منطقی از منابع و کنترل هزینه های مراقبت یکی از مسئولیت های مهم پزشکان محسوب می شود. شواهد نشان می دهد استفاده صحیح منابع در سال های اخیر با چالش هایی موجه است و تعداد آزمایشات نسبت به سال 1973 هفده برابر شده است.این در حالی که 20% تا 50% از این آزمایشات غیرمقتضی (Inappropriate) هستند. لذا پزشکان به عنوان رهبران اصلی مراقبت سلامت، ضروری است آموزش هایی را در زمینه مدیریت مصرف منابع بیمارستانی و کنترل هزینه ها Cost Consciousness medical education)) دریافت کنند. در کشور ما نیز با توجه به فشار تحریم های سیاسی و اقتصادی، آموزش پزشکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در دستور کار این دانشگاه قرار گرفت؛ و تیم چند رشته ای شامل پزشکان، پرستاران، متخصصان فناوری اطلاعات سلامت، آموزش پزشکی و متخصصان مدیریت خدمات بهداشتی در خصوص بررسی مصرف منابع (UR:Utilization Review) شکل گرفت. مطالعه پایلوتی در بخش کودکان جهت بررسی شناسایی عوامل موثر بر مصرف آزمایشات در بین اینترن ها و رزیدنت هاانجام شد. نتایج نشان داد که "درخواست روتین تست های آزمایشگاهی" و "الگوبرداری از سایر پزشکان ارشد و گروه های همتا" مهمترین عوامل موثر بر مصرف آزمایشات بشمار می روند. در همین زمینه بعد از بازاندیشی تیم مجریان مداخله ای تحت عنوان ارزیابی و بازخورد (Audit & feedback)بر روی آزمایشات در بخش کودکان طراحی شد. به این ترتیب که اطلاعات مربوط به تعداد، هزینه، ساعت، نتیجه آزمایشات (نرمال و غیرنرمال بودن) بصورت گرافیکی (جداول و نمودار) در جلسات صبحگاهی به دستیاران و اینترن ها ارائه شد، سپس آزمایشات از نظر اندیکاسیون و هزینه انجام تست مورد بحث و بررسی اتندینگ قرار گرفتند. این گزارش به مدت 3 ماه هر دو هفته یکبار در گزارشات صبحگاهی تکرار شد. مصرف آزمایشات بعد از اجرای بازخورد در بخش کودکان کاهش داشت؛ و این کاهش در بین 7 تست از 12 تست معنادار بود. نتیجه بازاندیشی بر این مداخله نشان داد که مدیریت مصرف منابع، مداخلات آموزشی و تثبیت آموزش ها و جلب حمایت گسترده سازمانی را می طلبد. لذا مجریان بر آن شدند تا کمیته ای را با عنوان "آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند"در سطح دانشگاه استقرار دهند تا این مداخلات در سطح کلیه گروه های آموزشی و دانشگاه تداوم یابد.

ساعت : 11:40 -  روز  : شنبه  - 18 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :172

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: