امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:37:30 PM 1398 / 04 / 27
 
   
      

 
اخبار دانشکده

دوازدهمین کنفرانس آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 98/1/20 ساعت 11:45 با حضور اعضاء محترم هیئت علمی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

پیرو مجموعه جلسات هم اندیشی آموزشی اعضاء هیأت علمی، آقای دکتر حبیب اله مرادی، عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی موضوع بازخورد به فراگیران را ارائه نمودند.

مفهوم بازخورد یا فیدبک و انواع آن، ضرورت ارائه بازخورد در آموزش، وضعیت موجود ارائه بازخورد در آموزش پزشکی، موانع ارائه بازخورد، مقایسه بازخورد و ارزشیابی و ویژگی‌های بازخورد مؤثر از مباحث مطرح شده در این جلسه بود. در ادامه اعضاء هیئت علمی دانشکده نیز نظرات خود را پیرامون مبحث مورد نظر بیان نمودند. بحث در خصوص ادامه موضوع به جلسه دیگری موکول گردید.

 

جلسه اعضای هیئت علمی

جلسه اعضای هیئت علمی

ساعت : 14:55 -  روز  : چهار شنبه  - 21 /  1 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :168

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: