سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:35:23 PM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی:

دستاوردهای بیستمین همایش آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

( 13-11 اردیبهشت، تهران) در دانشکده پیراپزشکی

·         سه فرایند برتر کشوری  با عناوین  « 1.  طراحی و استقرار"کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند" در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی -  دکتر زهرا میدانی و همکاران  2. طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره برنامه ریزی عملیاتی در خانه بهداشت ویژه کارورزان – زهره رجبی، خانم دکتر میرحسینی و همکاران 3. طراحی، اجرا و ارزشیابی خود آموز آنلاین بازی وار شده " نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی پزشکی" و توصیف شرایط به کار گیری آن – دکتر زهرا بتولی، خانم دکتر میرحسینی و همکاران »

·         برگزاری صبحانه کاری با عنوان  " اشاعه سریع آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند" ، خانم دکتر میدانی، خانم دکتر میرحسینی و همکاران

·         برگزاری کارگاه دانش‌پژوهی آموزشی (مفهوم، نقطه  آغاز، ثبت و گزارش)، دکتر فخرالسادات میرحسینی

·         برگزاری کلینیک مشاوره " گزارش فعالیت های دانش‌پژوهی در آموزش پزشکی" ، خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی

·         برگزاری کارگاه " آموزش ایجاد یک بوم کسب و کار ناب در حوزه علوم پزشکی "، آقای دکتر مرادی و دکتر نیک فرجام

·         ارائه سخنرانی کوتاه " ارزیابی دانشجویان از خدمات رسانی کتابخانه و دسترسی به منابع کتابخانه و اطلاع رسانی"  خانم دکتر رنگرز جدی

·         ارائه پوستر " بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت بر مبنای یک رویکرد تلفیقی" ، خانم دکتر رنگرز جدی

·          دستاوردهای شاخص دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397

·           دستاوردهای  شاخص دانشکده پیراپزشکی در سال 1397

 

نمایشگاه دستاوردهای بیستمین همایش آموزش پزشکی

نمایشگاه دستاوردهای بیستمین همایش آموزش پزشکی

 

ساعت : 11:19 -  روز  : شنبه  - 4 /  3 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :378

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: