سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:19:00 AM 1399 / 04 / 22
 
   
     

 
اخبار دانشکده

بازدید ادواری اعضاء بورد رشته هوشبری وزارت بهداشت جهت تاسیس و ارزشیابی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش هوشبری در روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 از دانشکده پیراپزشکی صورت پذیرفت.

نظر به تصویب کوریکولوم آموزشی رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در هفتاد و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 97/12/12 و درخواست دانشکده پیراپزشکی مبنی بر پذیرش  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری، بازدید ادواری اعضاء بورد رشته هوشبری وزارت بهداشت جهت تاسیس و ارزشیابی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش هوشبری در روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 از دانشکده پیراپزشکی صورت پذیرفت.
در این بازدید اعضای محترم هیئت بورد هوشبری جناب آقای دکتر شهنام صدیق معروفی (دبیر کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته هوشبری)، سرکار خانم آلبوغبیش و جناب آقای دکتر علی اکبر جعفریان حضور داشتند.
در این جلسه که با حضوراعضاء بورد رشته هوشبری وزارت بهداشت، معاون آموزشی دانشگاه، سرپرست دانشکده  و مدیر گروه بیهوشی و اعضای هیئت علمی گروه هوشبری در محل دفتر سرپرستی دانشکده برگزار شد در خصوص وضعیت فعلی رشته هوشبری و توانمندی ها و تجربیات و امکانات گروه هوشبری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه مدیر محترم گروه هوشبری پیرامون اجرای کوریکولوم آموزشی بویژه برنامه های مدون آموزش بالینی توسط آموزشیاران در فیلدهای آموزشی با استفاده از متخصصان مجرب جهت آموزش ،  نحوه ارزیابی و برگزاری امتحانات و روش های نوین آموزشی توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی توضیحلاتی را در خصوص فعالیت های این حوزه ارائه نمودند. بدنبال ان مسئول EDO دانشکده گزارشی در مورد فرایند های انجام شده در این حوزه بیان نمودند و همچنین نماینده دانشجویان گزارش کوتاهی از فعالیت انجمن علمی دانشجویان هوشبری و فعالیت های برجسته آنان اظهار نمود.
در ادامه از  غرفه هوشبری و بخش­های مختلف آموزشی دانشکده (مرکز پراتیک، اداره آموزش، مرکز کامپیوتر، کتابخانه ، مرکز مهارتهای  بالینی دانشکده پزشکی (ساختمان فرقانی) و مرکز آزمونها ، اتاق عمل جنرال، بخش زایمان بی درد، و مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان بهشتی بازدید بعمل آمد.
پس از انجام بازدید ها  بازدید کنندگان محترم، جلسه  پرسش و پاسخی با حضور دانشجویان ورودیهای مختلف رشته هوشبری برگزار نمودند. در پایان و در جلسه نهایی با حضور اعضاء هیئت بازدید کننده ، معاون آموزشی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده مسئولین EDO وEDU از کیفیت فعالیت ها و فرایندهای آموزشی این رشته اظهار رضایت کردند.
اعضاء بورد گروه کارشناسی هوشبری وزارت بهداشت اعلام کردند که فعالیت ها، اقدامات جدید و بکارگیری شیوه های نوین آموزش رشته کارشناسی هوشبری این دانشگاه را به عنوان مرجع و الگو به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می کنند.
برپایه این گزارش، در ادامه مدیر گروه و اعضای گروه کارشناسی هوشبری دانشگاه نیز با بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات خود به تعامل با تیم اعزامی پرداختند.

هیئت بورد هوشبری بازدید هیئت بورد هوشبری
بازدید هوشبری بازدید هیئت بورد هوشبری
بازدید هیئت بورد هوشبری بازدید هوشبری

 

ساعت : 11:55 -  روز  : شنبه  - 2 /  9 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :414

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: