امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:11:47 AM 1398 / 12 / 08
 
   
      

 
اخبار دانشکده

دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی, دانشجو اشرف محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه

جهت اخذ کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی


عنوان پایان نامه : بهبود ساختار ژلی-پلیمری PASSAGو تاثیر عوامل خارجی بر روی پاسخ دوزیمتر

 

اساتید راهنما: دکتر اکبر علی اصغرزاده

           دکتر باقر فرهود

 

اساتید مشاور : دکتر مهران محسنی

                      دکتر حبیب اله مرادی

 

اساتید داور : دکتر مهرداد مهدیان

                دکتر مهرآور رفعتی

  دانشجو : اشرف محمدی
 

تاریخ برگزاری: یکشنبه          تاریخ:   98/11/6                ساعت12
 

محل برگزاری: آمفی تئاتر ابن سینا –دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 12:43 -  روز  : چهار شنبه  - 2 /  11 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :142

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: