امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:19:59 AM 1398 / 12 / 08
 
   
      

 
اخبار دانشکده

کاراموزی

قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 99/98

زمان شروع کارآموزی، شنبه مورخ 98/11/19 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی ، الزامی است . دانشجویان بایستی راس ساعت مقرر در فیلدهای مربوطه حضور یابند و غیبت دانشجو همراه با کسر از نمره نهایی کارآموزی خواهد بود . لیست اسامی گروهها، مربیان و بخش ها و برنامه روتیشن کارآموزی به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                                                 موفق باشید

                                                                                                     گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 13:48 -  روز  : دو شنبه  - 14 /  11 / 1398 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :408

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: