سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:41:17 PM 1399 / 05 / 22
 
   
     

 
اخبار دانشکده

اولین جلسه کارگروه تخصصی مسئول برگزاری، اجرا و نظارت بر آزمونها در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه تخصصی مسئول برگزاری، اجرا و نظارت بر آزمونها در دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه 99/4/16 با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیرامور خدمات آموزشی، سرپرست آموزش مجازی، مدیر گروه معارف، معاونین آموزشی و کارشناسان آموزش دانشکده‌ها دردانشکده پیراپزشکی برگزار شد. در این جلسه در خصوص کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی تصمیم گیری شد.

جلسه برگزاری امتحانات به صورت مجازی

 

ساعت : 13:29 -  روز  : دو شنبه  - 16 /  4 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :129

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: