سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:22:18 AM 1399 / 07 / 08
 
   
     

 
اخبار دانشکده

دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی، دانشجو: ایمان عبیداوی

عنوان پایان نامه :

ارزیابی کارایی نرم افزار Geant4در  تخمین آسیب های ناشی از تابش ذرات سنگین یونساز  به سلول عصبی در مقایسه با مدل بیوفیزیکی و داده های تجربی

استاد راهنما :

آقای دکتر مرادی
آقای دکتر شهاب الدین

استاد مشاور :

آقای دکتر اصغرزاده
آقای دکتر محسنی

اساتید داور:

آقای دکتر رفعتی
آقای دکتر اطلسی

 

دانشجو:

ایمان عبیداوی

تاریخ برگزاری : 99/6/29

ساعت :12

محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 14:1 -  روز  : سه شنبه  - 25 /  6 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :52

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: