سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:00:38 AM 1400 / 01 / 29
 
   
     

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه

اطلاعیه اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

با عنایت به مصوبه ی هیئت رئیسه محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خصوص اجرای طرح 8 دقیقه ورزش در محل کار،کلیه کارکنان دانشگاه میتوانند با هماهنگی و نظارت نماینده ورزشی دانشکده ها در این طرح شرکت نمایند. اجرای مستمر این طرح با نظارت و تایید نماینده ورزشی دانشکده ، دارای امتیاز آموزشی در ارزیابی عملکرد ورزشی کارکنان می باشد.

کلیه کارکنان می توانند با یکی از روش های ذیل فیلم ورزش در محل کار را دانلود نمایند:

1- مراجعه به سایت دانشگاه- معاونت فرهنگی دانشجویی- تربیت بدنی- ورزش کارکنان

2- مراجعه به share-folder 5510 در ساعات اداری

ساعت : 10:41 -  روز  : شنبه  - 11 /  11 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :75

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: