سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:26:29 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برنامه زمان بندی حضور نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای تابعه دانشگاه

سرپرست دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اظهار نمود: با پیگیری وهماهنگی واحد رفاهی، نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای تابعه دانشگاه حضور خواهد یافت.

رضا رضایی افزود با پیگیری واحد رفاهی کارکنان دانشگاه، شرکت بیمه کارآفرین، طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان، طبق برنامه زمان بندی نماینده خود را جهت دریافت مدارک پزشکی کارکنان و پرداخت خسارت های رسیدگی شده، به واحدهای تابعه دانشگاه اعزام می نماید. به همین جهت همکاران تحت پوشش بیمه تکمیلی می توانند مدارک خود را به نماینده مذکور تحویل نموده و رسید اخذ نمایند  سپس در مراجعات بعدی وی، خسارات رسیدگی شده را برابر مفاد قرارداد دریافت کنند.   

 

برنامه زمان بندی حضور نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای تابعه دانشگاه

ردیف

روزهای هفته

محل حضور

1

شنبه ها

ساعت 8-11  نمازخانه ستاد مرکزی

ساعت 15/11 –15/12 بیمارستان اخوان وگلابچی

2

یکشنبه ها

ساعت 8-12 ستاد مرکزی شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل

3

دوشنبه ها

ساعت 8-9 ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه(پرسنل معاونت آموزشی ودانشکده پرستاری)

ساعت 15/9 –15/12 ساختمان دانشکده پزشکی(پرسنل دانشکده ها ومعاونتهای پژوهشی ودانشجویی )

4

سه شنبه ها

ساعت 8-9 معاونت غذا و دارو

ساعت 15/9 تا 15/10 ستاد مرکزی معاونت درمان

 ساعت 30/10 –30/11 بیمارستان نقوی

ساعت  45/11 تا 45/12 بیمارستان متینی

5

چهارشنبه ها

ساعت 8-12 ستاد مرکزی معاونت بهداشتی دانشگاه

6

پنج شنبه ها

ساعت 8-13  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

 

ساعت : 8:37 -  روز  : دو شنبه  - 25 /  2 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :999

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: