سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:12:20 PM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

پرسش و پاسخ در خصوص پرداخت فوق العاده جذب مصوب هیات امناها

به منظور رفع ابهامات دانشگاهها و واحدهای زیرمجموعه در خصوص پرداخت فوق العاده جذب مصوب هیات امناها در ذیل موارد مطروحه به صورت پرسش و پاسخ  ارائه می گردد:

1.  آیا فوق العاده جذب هیات امنا مشمول کسور بازنشستگی می گردد؟

بله، با توجه به بند 17 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیات علمی دانشگاه، فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی می­باشد.

2.  آیا امکان پرداخت فوق العاده مذکور به کارکنانی که در ماموریت آموزشی به سر می برند وجود دارد؟

به استناد تبصره ماده 48 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیات علمی تا تدوین دستور العمل ماموریت آموزشی مجوزی برای پرداخت فوق العاده مذکور به کارکنانی که در ماموریت آموزشی به سر می برند، وجود ندارد.

3.  آیا فوق العاده جذب هیات امنا در محاسبه مبلغ ماموریت روزانه قابل احتساب می باشد؟

با استناد به تبصره  بند 9 ماده 54 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیات علمی، پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه براساس ضوابط مربوط به کارکنان دولت صورت می گیرد. بنابراین فوق العاده جذب در مبلغ ماموریت روزانه احتساب نمی گردد.

4.  آیا امکان پرداخت فوق العاده مذکور به پرسنل انتقالی، مامور ورودی/خروجی میسر می باشد؟

چنانچه پرداخت حقوق و مزایای افراد موصوف براساس آیین نامه اداری استخدامی باشد پرداخت فوق العاده مذکور بلامانع است.

5. پرداخت فوق العاده مذکور به پرسنل انتقالی، مامور ورودی/خروجی توسط دانشگاه مبدا یا مقصد می باشد؟

با توجه به اینکه فوق العاده مذکور جزء فوق العاده های مستمر می باشد، پرداخت آن بعهده دانشگاه پرداخت کننده حقوق فرد می باشد.

6.  آیا اعمال فوق العاده جذب در محاسبه حق سنوات کارکنان تبصره 3 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضا غیر هیات علمی امکانپذیر می باشد؟

بله، حق سنوات مشمولین تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی، معادل یکماه مبلغ مندرج در قرارداد شامل حقوق، سایر و فوق العاده جذب می باشد.  

7. نحوه محاسبه فوق العاده جذب مشاغل کارگری مشمول طبقه بندی مشاغل به چه صورت می باشد؟

با توجه به ماده 13 دستور العمل فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی، مبنای محاسبه فوق العاده مذکور  برای مشاغل کارگری حقوق مبنا یاکارمزد (منظور ردیف اول احکام حقوقی مزد گروه یا مزد شغل) می باشد و چنانچه مبلغ مندرج در ردیف مذکور کمتر از حداقل دریافتی اعلام شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد مبنای محاسبه همان حداقل دریافتی می باشد.

8. نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارکنان طرح پزشک خانواده اعم ازرسمی ، پیمانی ، طرحی وقراردادی،  کارکنان جانباز مشمول قانون حالت اشتغال و نیروهای قرارداد فصلی مشمول قانون کار که به صورت تمام وقت (365 روزه ) مشغول به خدمت توسط دبیرخانه مجامع، شوراها و هیات های امنا ابلاغ خواهد گردید.

ساعت : 12:29 -  روز  : یکشنبه  - 11 /  4 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1556

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: