امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:42:33 PM 1398 / 09 / 20
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه آموزش

 بر اساس بند 3 مصوبه مورخ  9/11/90 هیئت محترم رئیسه دانشگاه شهریه دانشجوی میهمان برای هر ترم تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

رشته پزشکی هرنیمسال 5000000 ریال 

مقطع کارشناسی هرنیمسال 4000000 ریال

تک درس هرنیمسال 250000 ریال

دانشجویان میهمان با معدل کل حداقل 17 از تخفیف 50% برخوردارخواهند شد ضمناً این تخفیف برای دانشجویان میهمانی که معدل حداقل 17 را در نیمسال کسب نمایند در ثبت نام نیمسال بعدی نیزمنظورخواهد شد .

شمار حساب دانشکده پیراپزشکی :2137740237005

ساعت : 12:38 -  روز  : شنبه  - 18 /  6 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :894

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: