امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:48:28 PM 1398 / 09 / 15
 
   
      

 
اخبار دانشکده

فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

« فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه کشوری»
 
 از کلیه دانشجویان مقاطع مختلف (از کاردانی تا دستیاری بالینی) که علاقمند به شرکت در رقابت سازنده معرفی و انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 1391 می باشند تقاضا می شود که جهت کسب اطلاع دقیق از آئین نامه جدید انتخاب دانشجوی نمونه کشوری به آدرس های اینترنتی 1. سایت وزارت متبوع جهت دریافت فرم تقاضا نامه جدید و دستورالعمل و آئین نامه  مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم و ضمیمه بودن مدارک و مستندات و تآیید آن توسط مراجع ذیربط اقدام و تا قبل از پایان وقت اداره یکشنبه 23/7/91 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایید.
 
 
 
 
 

 

ساعت : 12:30 -  روز  : یکشنبه  - 9 /  7 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :848

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: