سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:39:50 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه کلیه دانشجویانی که باید شهریه بپردازند

کلیه دانشجویانی که باید شهریه بپردازند توجه داشته باشند که هر دانشجو مبلغ واریزی خود را به حساب درآمد دانشکده خود واریز نماید:

حساب همراه بانک رفاه شهید بهشتی

شماره حساب  معاونت آموزشی دانشگاه جهت واریز مبلغ 300000 ریال جهت کارت دانشجویی  2137740215009
حساب درآمد دانشکده پرستاری ومامایی 2137740238009
حساب درآمد دانشکده بهداشت 2137740236001
حساب درآمد دانشکده پیراپزشکی 2137740237005
حساب درآمد دانشکده پزشکی 2137740235008

ساعت : 8:4 -  روز  : شنبه  - 15 /  7 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :816

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: