امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:51:37 AM 1398 / 09 / 15
 
   
      

 
اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان رشته هوشبری 91

طرح ارزیابی قرآنی دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته هوشبری 91

برگزاری آزمون :روز سه شنبه

مورخ  25/07/91

   خواهران :ساعت 12-10 کلاس و

ساعت : 10:20 -  روز  : چهار شنبه  - 19 /  7 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :866

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: