سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:03:22 AM 1399 / 04 / 17
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان رشته هوشبری 91

طرح ارزیابی قرآنی دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته هوشبری 91

برگزاری آزمون :روز سه شنبه

مورخ  25/07/91

   خواهران :ساعت 12-10 کلاس و

ساعت : 10:20 -  روز  : چهار شنبه  - 19 /  7 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :926

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: