سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:57:24 AM 1400 / 01 / 29
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برگزاری اولین و دومین جلسات کمیته بهبود کیفیت و اعتباربخشی دانشکده

اولین و دومین جلسات کمیته بهبود کیفیت و اعتباربخشی دانشکده در تاریخ های 99/12/24 و 1400/01/15 با حضور اعضای محترم کمیته : جناب آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده، جناب آقای دکتر مقداد راحتی، مدیر و کارشناسان محترم اداره آموزش دانشکده برگزار گردید.

طی جلسه مدیر و کارشناسان آموزش به ارائه فعالیت هایی که در اداره آموزش دانشکده انجام می شود پرداختند .

همچنین نحوه چگونگی تدوین وظایف و مسئولیت ها در قالب فرآیند توضیح داده شد.

ساعت : 17:19 -  روز  : چهار شنبه  - 18 /  1 / 1400 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :30

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: