امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:56:37 AM 1398 / 09 / 15
 
   
      

 
اخبار دانشکده

نشست معاون آموزشی با نمایندگان دانشجویان

نشست معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دکتر زهرا میدانی ) با نمایندگان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی به منظور بررسی مشکلات دانشجویان یکشنبه مورخ 14/08/91 دردفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی ساعت 12/30 للی 13/30 برگزار خواهد شد. از نمایندگان محترم  کلیه رشته های دانشکده پیراپزشکی دعوت می شود در این نشست حضور بعمل رسانند.

ساعت : 9:25 -  روز  : دو شنبه  - 8 /  8 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :878

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: