سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:02:49 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
اخبار دانشکده

دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 400/06/03 برگزار شد.

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست مقرر شد فرم طرح درس مجازی پیشنهادی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه (EDC)  به همراه  دستورالعمل‌های آموزش مجازی و  محاسبه گواهی ساعت تدریس اعضای هیأت علمی و ساعت حق التدریس مدرسین مدعو دانشکده پیراپزشکی به گروه های اموزشی ارسال گردد و اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو موظفند طرح درس تکمیل شده خود را در موعد مقرر به دفتر توسعه آموزش دانشکده تحویل نمایند.

جلسه شورای اموزشی

 

ساعت : 9:2 -  روز  : شنبه  - 6 /  6 / 1400 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :202

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: