سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:58:42 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برگزاری کارگاه ارتقاء توانمندی CPR

کارگاه ارتقاء توانمندی CPR کارورزان پزشکی در تاریخ 23 و 24 و 25 آبان ماه 91 درمرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی با حضور 66 تن از کارورزان پزشکی توسط معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید. این کارگاه با همکاری و مساعدت  گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی ، اورژانس 115 , دفتر پرستاری بیمارستان بهشتی و گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

ساعت : 8:28 -  روز  : چهار شنبه  - 1 /  9 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :848

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: