سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:17:41 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

تذکرات مهم در خصوص تکمیل پاسخنامه

الف- حتماً از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده نمایید.

ب- از تاخوردن و کثیف شدن برگه پاسخنامه جدا خودداری نمایید.

ج- به منظور جلوگیری از هرگونه خطا درخواندن پاسخنامه توسط دستگاه مارک خوان از باقی گذاشتن اثرات ناشی از استفاده از مداد پاک کن پرهیز نمایید.

د- با توجه به اینکه پرنمودن بیش از یک گزینه درموردهرسوال پاسخ غلط محسوب می شود لذا برای  هرسوال تنها یک گزینه را سیاه نمایید.

ذ- نظر به اینکه دستگاه مارک خوان تنها براساس شماره دانشجویی به تصحیح پاسخنامه شما می پردازد. لذا دقت در تکمیل این قسمت الزامی بوده و در صورت هرگونه ابهام با ناظرین جلسه مشورت نمایید.

لینک مرتبط : دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 

 

ساعت : 14:29 -  روز  : یکشنبه  - 17 /  10 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :824

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: