سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:56:44 AM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه اساتید محترم دانشکده پیراپزشکی

1- برگزاری امتحان پایان ترم منوط به تمام شدن درس طبق سرفصل دروس مربوطه می باشد .

2-  پاسخنامه مخصوص دستگاه کارت خوان جهت تصحیح ماشینی سوالات تستی درجلسه امتحان موجود است.

3- مسئولیت تایپ و تکثیر سوالات امتحانی به عهده مدرس یا گروه مربوطه می باشد و سوالات امتحانی در زمان برگزاری امتحان توسط مدرس یا کارشناس معرفی شده از طرف گروه توزیع می شود  و آموزش دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال تایپ ، تکثیر و توزیع سوالات امتحانی نخواهد داشت .

4- باتوجه به نامه شماره 2983 مورخ 07/04/91 معاونت محترم آموزشی دانشگاه مقتضی است جهت تکثیر سوالات به دفتر آموزش مداوم در طبقه اول پزشکی مراجعه نمایید.

6- برای دروسی که چندمدرس بطور مشترک تدریس داشته اند ، با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه ، سوالات بطور مشترک طرح و تکثیر شود .

5- با توجه به عدم وجود نیروی انسانی کافی جهت مراقبت سرجلسه امتحان ، حضور مدرس یا نماینده گروه آموزشی حداقل 10 دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی است .

6- عواقب قانونی ناشی از عدم حضور مدرس یا مدرسین محترم در روز و ساعت تعیین شده سرجلسه امتحان تنها متوجه مدرس و گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.

7- پس از وصول فرم اعلام برنامه امتحانی توسط گروه آموزشی ، دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی هیچگونه مسئولیتی را در زمینه اطلاع مجدد به مدرس یا دریافت سوال امتحان نخواهد داشت .

 

طبق آئین نامه آموزشی لازم است :

1- نمرات دانشجویان قبل از ثبت نهایی ، بمدت سه روز از طریق ثبت موقت الکترونیکی جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی به اطلاع دانشجویان رسیده باشد .

2- ثبت وارسال نمرات نهایی پایان نیمسال (پس ازپاسخگویی به اعتراضات دانشجویان و یا عدم وجود اعتراض درموعد مقرر) فقط به صورت الکترونیکی و ازطریق سیستم نرم افزار سماء (حداکثر ظرف مدت 10روز پس از برگزاری امتحان )صورت پذیرد .

3- پس از ثبت نهایی جهت کنترل موازی صحت ثبت نمرات، یک نسخه پرینت شده از لیست نمرات هردرس به اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی ارسال گردد .

4- جهت تصحیح سئوالات تستی و  بررسی مشخصات آزمون می توانید اوراق امتحانی خود را به  کمیته دایره امتحانات مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی (روبروی خوابگاه امام علی(ع) ) تحویل نمائید.  ضمناً از آنجایی که دستگاه مارک خوان قادر به تصحیح فتوکپی پاسخنامه نمی باشد به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی از فتوکپی پاسخنامه استفاده نشود .

 

لینک مرتبط : دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 

ساعت : 7:52 -  روز  : دو شنبه  - 18 /  10 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1000

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: