سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:31:13 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آقای اسماعیل عظیمی 

    عنوان پایان نامه :

ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – سال 1391

                                                  استاد راهنما :

                                                         جناب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور

                                                      استاد مشاور:

                                                          سرکار خانم دکتر زهرا میدانی

                                                       تاریخ :12/02/92

                                                       ساعت :30/9 صبح

                                                      مکان : آمفی تئاتر ابن سینا دانشکده پیراپزشکی

 خانم منیره صادقی جبلی

عنوان پایان نامه :

طراحی الزامات انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران –سال 1391

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر زهرا میدانی

جناب آقای دکتر حسین ریاضی

 تاریخ :12/02/92

ساعت :00/11 صبح

مکان : آمفی تئاترابن سینا دانشکده پیراپزشکی

 

ساعت : 12:5 -  روز  : دو شنبه  - 9 /  2 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1028

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: