سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:45:34 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان کارآموز علوم آزمایشگاهی مراکز وابسته به دانشگاه

 

 

 

برنامه تشکیل کارگاه کارآموزی به شرح ذیل می با شد:

پنج شنبه  30/3/92

تزریقات وCPRو.....

ساعت     14- 8

سرکار خانم میر باقر

اتاق پراتیک هوشبری

 

تذکر:

1- شرکت در کارگاه فوق الزامی است و دانشجویان موظفند راس ساعت 8 صبح در مکان تشکیل کارگاه حضور یابند.

2- حضور در کارگاه دارای امتیازبوده و درنمره نهایی کارآموزی لحاظ خواهد شد.

3- هماهنگی لازم جهت شرکت در کارگاه فوق با مربی مرکز مربوطه در تاریخ ذکر شده ، بر عهده دانشجو یان بوده و جبرانزمان غیبت کارآموزی الزامی است.

توجه :

برنامه تشکیل کارگاه تزریقات وCPRو..... دانشجویانی که دوره کارآموزی خود را در مراکز خارج از کاشان گذرانده اند به تاریخ 05/04/1392 تغییر یافت.

 

ساعت : 11:47 -  روز  : یکشنبه  - 26 /  3 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :884

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: