امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:53:19 AM 1398 / 09 / 15
 
   
      

 
اخبار دانشکده

تذکرات مهم در خصوص تکمیل پاسخنامه

تذکرات مهم در خصوص تکمیل پاسخنامه

الف- حتماً از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده نمایید.

ب- از تاخوردن و کثیف شدن برگه پاسخنامه جدا خودداری نمایید.

ج- به منظور جلوگیری از هرگونه خطا درخواندن پاسخنامه توسط دستگاه مارک خوان از باقی گذاشتن اثرات ناشی از استفاده از مداد پاک کن پرهیز نمایید.

د- با توجه به اینکه پرنمودن بیش از یک گزینه درموردهرسوال پاسخ غلط محسوب می شود لذا برای  هرسوال تنها یک گزینه را سیاه نمایید.

ذ- نظر به اینکه دستگاه مارک خوان تنها براساس شماره دانشجویی به تصحیح پاسخنامه شما می پردازد. لذا دقت در تکمیل این قسمت الزامی بوده و در صورت هرگونه ابهام با ناظرین جلسه مشورت نمایید.

 

 

لینک مرتبط : دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 

ساعت : 8:2 -  روز  : یکشنبه  - 2 /  4 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :584

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: