سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:50:46 PM 1399 / 04 / 16
 
   
     

 
اخبار دانشکده

دستورالعمل امتحانات پایان ترم

کلیه دانشجویان جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال ملزم به داشتن کارت­ ورود به جلسه  امتحان یا کارت دانشجویی می باشند.

 

 

دانشجویان گرامی دانشکده پیراپزشکی با آرزوی موفقیت توجه شمارا به تذکرات مهم زیر جلب می نماییم :

- امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان یا اصل کارت دانشجویی در هر جلسه امتحان الزامی است.

- حداقل نیم ساعت قبل از برگزاری امتحان در دانشکده حضور بهم رسانید و رأس ساعت مقرر سرجلسه امتحان حاضرباشید.

-کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی اعلام شده از طرف دایره امتحانات که برای هر امتحان متغیر می باشد، درجای خود قرار گیرند.درصورت رعایت نکردن و تعویض شماره صندلی تخلف محسوب می شود.

- همراه داشتن گوشی تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و مراقبین می توانند دانشجو را از جلسه امتحان اخراج نمایند.

- دانشجویانی که با خود گوشی موبایل دارند لازم است آن را درحالت خاموش (off) قرار داده و قبل از شروع امتحان درجایگاه مخصوص که به همین منظور در نظر گرفته شده، قرار دهند.  

- کلیه دانشجویانی که اسامی آنها در لیست صورت جلسه امتحانی می باشد موظفند صورت جلسه امتحان را امضاء نمایند.

- دانشجویانی که در یک زمان واحد دو امتحان دارند قبل از شروع امتحان به مسئول جلسه امتحان اطلاع دهند.        

- همراه داشتن هرگونه یادداشت(دست نوشته مرتبط یا غیر مرتبط با سوالات امتحانی)،کتاب با حاشیه نویسی، کیف دستی ،وسایل صوتی و ارتباطی ،کف نویسی ، صحبت کردن ، نگاه کردن به ورقه دیگری ،داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده تخلف امتحانی محسوب میشود.

- ضروری است هردانشجو وسایل مورد نیاز ( مداد ، پاک کن و..)خود را به همراه داشته باشد چون از مبادله این اشیاء در جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد. 

- کلیه دانشجویان توجه داشته باشند در امتحاناتی که اساتید استفاده از ماشین حساب را مجاز نموده باشند ماشین حساب شخصی به همراه داشته باشند تا نظم جلسه برقرار گردد.

-درصورتیکه دانشجو درجلسه امتحان مرتکب تخلف یا تقلب گردد توسط مراقبین جلسه ثبت و طبق آئین نامه امتحانات، دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

- خارج کردن برگه سوالات و پاسخنامه ها از جلسات امتحانی ممنوع می باشد.         

    دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 

ساعت : 8:9 -  روز  : یکشنبه  - 2 /  4 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :845

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: