سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:33:23 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

به استناد ماده 16 آئین نامه آموزشی ،غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس می باشد.

نظر به اینکه تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه است. لذا مقتضی است در صورت غیبت در امتحان پایان ترم حداکثر طی 48  ساعت مستندات خود را به دانشکده ارائه نمائید این مدارک شامل « گواهی پزشکی که مستقیما توسط پزشک معتمد دانشگاه صادر شده باشد و یا گواهی بستری در بیمارستان » می باشد .

پزشکان معتمد دانشگاه : سرکار خانم دکتر زهرا نخی –جناب آقای دکتر حسین یاوری تبار

آدرس :

آقای دکتر یاوری تبار  : چهارراه آیت اله کاشانی،بیمارستان نقوی   

خانم دکتر زهرا نخی : بلوار شهید مفتح، میدان چهارده معصوم ،اول خیابان کتابچی ، تلفن 5553342

 

لینک مرتبط : دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 8:12 -  روز  : یکشنبه  - 2 /  4 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :867

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: