سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:02:21 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان خانواده متعالی

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد دوره آموزشی تحت عنوان خانواده متعالی بصورت غیرحضوری و اینترنتی در قالب دوره های عمومی به مدت 32 ساعت ویژه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از تبصره 3 و 4) دانشگاه برگزار نماید، لذا متقاضیان شرکت در دوره می توانند نسبت به پرداخت مبلغ75000 ریال به حساب شماره 26511162 بانک رفاه کارگران به نامموسسه کیان خرداد پارس حداکثر تا تاریخ 10/06/92 اقدام نموده و رسید صاحب حساب را تحویل کارشناس آموزش و توانمندسازی واحد محل خدمت خود نمایند. شایان ذکر است مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

منبع آزمون: مجموعه کتب خانواده متعالی (پس از ثبت نام متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت)

تاریخ آزمون: 13/7/92 لغایت 23/7/92 ازساعت 20 الی 23

 

( نام کاربری: شماره ملی پسورد: شماره پرسنلی)

ساعت : 7:52 -  روز  : دو شنبه  - 4 /  6 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :999

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: