سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:01:36 PM 1400 / 08 / 01
 
   
     

 
اخبار دانشکده

جلسه توجیهی

قابل توجه دانشجویان کارآموز و کاروز رشته هوشبری

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93

جلسه توجیهی کارآموزی 3 شنبه مورخ 27/6/95 ساعت 13:30 در محل دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد. شرکت دانشجویان در جلسه الزامی می باشد.

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92

جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 1 شنبه مورخ 3/7/95 ساعت 11:00 الی 14 در محل بیمارستان شهید بهشتی  برگزار خواهد شد. شرکت دانشجویان در جلسه الزامی می باشد.

برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه رشته هوشبری نیمسال اول 96 -95

ساعت : 13:20 -  روز  : چهار شنبه  - 17 /  6 / 1395 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :709

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: