امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:20:33 AM 1399 / 01 / 18
 
   
      

 
اخبار دانشکده

برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی از سری کارگاههای مهارت های ورودی ویژه دانشجویان ورودی 90 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارگاههای مهارتهای ورودی  ویژه دانشجویان ورودی مهر 90 دانشکده پیراپزشکی با همکاری اداره مشاوره و راهنمایی دانشگاه به شرح ذیل برگزار می گردد:

حضور کلیه دانشجویان فوق الذکر در این کارگاهها الزامی است.

هوشبری ورودی 90

موضوع کارگاه

زمان

مکان

برقراری ارتباط موثر

17/08/90 

ساعت 12-10

سالن اجتماعات دانشکده (دفتر سرپرست دانشکده)

آموزش قاطعیت

01/09/90  

ساعت 12-10

مدیریت استرس 

08/09/90 

ساعت 12-10

تکنولوژی پرتوشناسی  ورودی 90

موضوع کارگاه

زمان

مکان

برقراری ارتباط موثر 

23/08/90 

ساعت 10-8

سالن اجتماعات دانشکده (دفتر سرپرست دانشکده)

آموزش قاطعیت

07/09/90 

ساعت 10-8

مدیریت استرس  

21/09/90 

ساعت 10-8

فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی 90

موضوع کارگاه

زمان

مکان

برقراری ارتباط موثر 

22/08/90 

ساعت 12-10

سالن اجتماعات دانشکده (دفتر سرپرست دانشکده)

آموزش قاطعیت 

06/09/90  

ساعت 12-10

مدیریت استرس

4/10/90

ساعت 12-10

 

ساعت : 10:14 -  روز  : یکشنبه  - 22 /  8 / 1390 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1308

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: