امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:43:23 PM 1398 / 09 / 15
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اعلام برنامه امتحانات

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در پایان نیمسال اول تحصیلی 91-90

دانشجویان می توانند برای مشاهده برنامه امتحانات خود به آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بخش دایره امتحانات مراجعه نمایند.

ساعت : 8:16 -  روز  : دو شنبه  - 12 /  10 / 1390 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1051

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: