سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:18:49 PM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه :

بررسی میزان شکستهای DNAسلول در اثر تابش فوتون شتاب دهنده پرتو درمانی بااستفاده از روش مونت کارلو

 

اساتید راهنما :

جناب آقای دکتر مهران محسنی

جناب آقای دکتر حبیب الله مرادی

 

اساتید داور:

جناب آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده

جناب آقای دکتر مهرآور رفعتی

 

دانشجو: نفیسه عطایی کچویی

 

تاریخ برگزاری : روز شنبه                 تاریخ :29 مهر ماه  1396                   ساعت : 11:30

محل برگزاری: دفتر سرپرستی دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 11:2 -  روز  : شنبه  - 29 /  7 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :456

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: