امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:33:23 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه

دومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ 96/9/25 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

دومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ 96/9/25 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید برنامه استراتژیک پنج سال قبلی دانشکده مورد بازنگری و برنامه راهبردی سه سال پیش رو بر اساس اولویتهای تعیین شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با برنامه عملیاتی دانشگاهها تدوین گردد. دستور جلسه آتی بررسی اهداف برنامه ، رسالت ، چشم انداز و ارزش های مورد نظر دانشکده تعیین گردید .

ساعت : 10:43 -  روز  : شنبه  - 2 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :151

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: