امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:36:10 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه

سومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/9/30 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید .

سومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/9/30 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید برنامه استراتژیک پنج سال قبلی مورد بازنگری و برنامه راهبردی سه سال پیش رو بر اساس اولویتهای تعیین شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با برنامه عملیاتی دانشگاهها تدوین گردد. در این جلسه اعضاء اهداف برنامه ، رسالت ، چشم انداز و ارزش های مورد نظر دانشکده را مورد بحث و بازنگری قرار داده و دستور جلسه آتی ، بررسی نقاط ضعف و قوت و نیز تهدید و فرصتهای دانشکده پس از برگزاری جلسات نظرخواهی از اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان تعیین گردید .

ساعت : 11:46 -  روز  : شنبه  - 2 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :186

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: