امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:32:38 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

جلسه کارمندان

جلسه کارکنان دانشکده پیراپزشکی با محوریت بحث و بررسی در خصوص برنامه استراتژیک پنج ساله دوم دانشکده برگزار گردید.

در راستای تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده، جلسه ای به منظور بیان انتظارات، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها از دیدگاه کارکنان با حضور اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشکده در تاریخ 96/10/3 تشکیل و پس از تشریح ضرورت تدوین برنامه استراتژیک توسط سرپرست دانشکده، کارکنان به بیان نقطه نظرات خود در حوزه فعالیت و وظایف شغلی خود پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

ساعت : 8:29 -  روز  : سه شنبه  - 5 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :242

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: