امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:37:07 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه

جلسه اعضای محترم هیئت علمی و نمایندگان دانشجویان در راستای تدوین برنامه استراتژیک جدید دانشکده

جلسه ای با حضور کلیه اعضاء هیئت علمی و نمایندگان دانشجویان دانشکده در راستای تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ های 96/10/4 و96/10/5 دردفترسرپرست محترم دانشکده برگزارشد.

درابتدای جلسه سرپرست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر اصغر زاده در خصوص اهمیت برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در هدایت فعا لیت های دانشکده سخنانی را ایراد نمودند و سپس اعضای محترم هیئت علمی و نمایندگان دانشجویان انتظارات خود را پیرامون خدمات دانشکده  و نقاط ضعف، قوت و فرصت ها و تهدیدهای دانشکده بیان کردند.

ساعت : 10:44 -  روز  : پنج شنبه  - 7 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :167

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: